Wote Scheme

Wote Scheme ni mfumo maalum wa kuchangia unaohusu sekta isiyo rasmi kama vile Wakulima, Wavuvi, Wajasiriamali wadogo na wa kati, Wasanii, Wachimbaji madini wadogo wadogo, Mama/Baba Lishe, Waendesha pikipiki (Bodaboda), Wanamichezo n.k.

Mfumo wa Uwekezaji Amana (DAS) na Wote Scheme imebuniwa kama mifumo ya ziada kwa Wanachama wote walioko kwenye mfumo wa asili wa pensheni au mfumo wowote wa lazima na msingi kwenye Mfuko wowote.

 

Jinsi ya kuchangia:

Kiwango cha chini cha kuchangia kwa mwezi Tshs. 20,000.00 ambacho ama hulipwa moja kwa moja kwenye akaunti ya PPF au kwa njia ya M-Pesa, Airtel Money, Tigo Pesa na Selcom.

 

Mafao yanayotolewa  kama yafuatayo:

 a) MAFAO YA UZEENI

 Sifa Zinazohitajika

         i) Hutolewa kwa mwanachama alifikisha umri wa kustaafu wa kuanzia miaka 55 au zaidi kama itakavyo amriwa na bodi ya wadhamini kwa vipindi tofauti.

         ii) Kupata Mafao ya Uzeeni mwanachama awe amechangia katika Mfuko kwa kipindi kisichopungua miaka 15 (miezi 180)

 Taratibu za Utoaji wa Mafao

        i) Pensheni itakayolipwa katika mtiririko wa malipo kwa kipindi maalum itakokotolewa kutokana na mapato yatokanayo na uwekezaji wa michango ya mwanachama.

 Nyaraka zinazohitajika

       i) Fomu ya maombi ya mafao iliyojazwa na mwanachama

       ii) Nakala ya cheti cha kuzaliwa au uthibitisho wa miaka ya mwanachama

       iii) Maelezo ya Benki- Jina na akaunti kwa ajili ya kulipa Mafao ya kila mwezi

Zingatio: Mwanachama yeyote atakae amua kujitoa kwenye Mfumo atalipwa michango yake pamoja na riba. Endapo mwanachama atafariki, wategemezi wa mwanachama anaweza kuleta maombi ya malipo ya mafao kwa niaba ya mwanchama aliyefariki.

 

b) MAFAO YA AFYA

 Sifa Zinazohitajika

       i) Mwanachama atakuwa na sifa ya kupata mafao ya afya baada ya kuchangia kwenye Mfuko kiasi kisichopungua Tsh. 60,000.00

      ii) Mwanachama atapata bima ya afya sawasawa na wanachama wengine wa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya

 

Taratibu za Utoaji wa Mafao  ya Afya

       i) PPF itawalipia bima ya mwaka kwenye Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya kwa ajili ya wanachama wanaostahili.

      ii) Mwanachama atapatiwa kadi kutoka Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya ili kuweza kupata huduma za kiafya kwenye hospitali zilizoainishwa.

 Nyaraka zinazohitajika

       i) Fomu za Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya (NHIF) zilizojazwa kikamilifu

       ii) Picha moja paspoti yenye kivuli cha rangi ya bluu

c) MKOPO WA ELIMU

 Sifa Zinazohitajika

Mwanachama atapata mkopo wa elimu baada ya kuchangia katika Mfuko kwa kipindi kisichopungua miezi sita.

 Taratibu za Utoaji Mkopo wa Elimu

      i) Mkopo wa Elimu unaweza kutolewa kwa mwanachama husika au mtoto wa mwanachama.

     ii) Marejesho ya mkopo huu yatafanyika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja au katika kipindi kisichozidi miaka mitano (5).

 

Nyaraka zinazohitajika

     i) Kitambulisho cha uanachama wa PPF

     ii) Uthibitisho kutoka PPF wa uwasilishaji wa michango ya mwanachama (taarifa ya michango)

 Zingatio: Pamoja na nyaraka zilizotajwa  hapo juu, mwanachama atajaza na kuwasilisha kwenye Benki fomu ya maombi ya mkopo wa elimu ambayo atapatiwa kutoka benki.

 

d) MKOPO WA MAENDELEO

Sifa Zinazohitajika

      i) Mwanachama atapata mkopo wa maendeleo  baada ya kuchangia katika Mfuko kwa kipindi kisichopungua miezi sita

 Taratibu za Utoaji Mkopo wa Maendeleo

      i) Mkopo utatolewa kwa mtu mmoja mmoja au kikundi.

      ii) Marejesho ya mkopo ni kati ya mwaka mmoja hadi miaka mitano (5).

     iii) Kiasi cha mkopo ambacho mwanachama anaweza kukopeshwa kitaamuliwa na Benki kwa mashauriano  na Mfuko.

 

Nyaraka zinazohitajika

     i) Kitambulisho cha uanachama wa PPF

     ii) Uthibitisho kutoka PPF wa uwasilishaji wa michango ya mwanachama (taarifa ya michango)

Zingatio: Pamoja na nyaraka zilizotajwa  ya hapo juu, mwanchama atajaza na kuwasilisha kwenye Benki fomu ya maombi ya mkopo wa maendeleo ambayo atapatiwa kutoka benki.

 

Management of the fund comprises of the Director General who is the Chief Executive Officer and eight directors as follows:

 

Hosea Kashimba - Ag. Director General

 Director of Planning and Investments

Mr. Steven Alfred

Director of Planning and

Investments

Director of Information Systems 

Mr. Robert Mtendamema

Director of Information

Systems

Director of Finance 

Mr. Martin Mmari

Director of Finance

Director of Legal Services

 Ms. Vupe Ligate

Director of Legal Services

 Director of Internal Audit

Mr. Fredrick Kaleb Maro

Ag. Director of Internal

Audit

Director of Human Capital Management and Administration 

 Mr. Julius K Mganga

Director of Human Capital

Management & Administration

Director of Operations

Ms. Assumpta Maina Mallya

Director of Operations

Director of Risk Management

Ms. Uphoo Swai

Director of Risk Management