Uwekezaji

Uwekezaji wa michango ya wanachama ni moja kati ya kazi kuu nne za Mfuko.

a) Nyaraka zinazosimamia shughuli za uwekezaji

 • Sera ya Mfuko ya Uwekezaji inayotolewa na  Bodi ya Wadhamini
 • Miongozo ya uwekezaji, inayotolewa na Benki Kuu na Mdhibiti wa Hifadhi ya Jamii ( SSRA)
 • Sera ya Mfuko ya Uwekezeji wa Muda Mfupi inayotolewa na Bodi ya Wadhamini
 • Sera za Mfuko za Kifedha zinazotolewa na  Bodi ya wadhamini

 b) Falsafa ya Uwekezaji

Falsafa ya uwekezaji inundwa na nguzo zifuatazo:

 • Uhifadhi wa mtaji, ukuzaji na uendelezaji
 • Kinga dhidi ya mfumko wa bei (faida ya uwekezeji ni lazima iwe zaidi ya mfumko wa bei)
 • Kuhakikisha kunakuwepo na ukwasi wa kutosha kutekeleza mahitaji ya sasa.
 • Kuwa na uwiano katika maeneo uwekezaji ambapo  Mfuko umewekeza ili kuepuka majanga
 • Mapato yanayotokana na uwekezaji mbadala

 c) Maeneo ya Uwekezaji

Ukomo wa Uwekezaji kwa kuzingatia asilimia ya mali za Mfuko ni kama hapo chini

 • Hati fungani za Serikali- 20%-70%
 • Mikopo kwa serikali ya moja kwa moja 10%
 • Hati fungani kwa makampuni binafsi -20%
 • Mali isiyohamishika – Majengo ya ofisi, starehe, shule pamoja na nyumba za kuishi 30%
 • Hisa – uwekezaji katika kumiliki hisa katika makampuni binafsi na ya umma – 20%
 • Uwekezaji wa pamoja kwa Mifuko  30%
 • Mikopo kwa taasis binafsi na vyama vya ushirika 10%
 • Miundombinu - 25%
 • Amana katika Benki za bashara- 35%

 

 

Management of the fund comprises of the Director General who is the Chief Executive Officer and eight directors as follows:

 

Hosea Kashimba - Ag. Director General

 Director of Planning and Investments

Mr. Steven Alfred

Director of Planning and

Investments

Director of Information Systems 

Mr. Robert Mtendamema

Director of Information

Systems

Director of Finance 

Mr. Martin Mmari

Director of Finance

Director of Legal Services

 Ms. Vupe Ligate

Director of Legal Services

 Director of Internal Audit

Mr. Fredrick Kaleb Maro

Ag. Director of Internal

Audit

Director of Human Capital Management and Administration 

 Mr. Julius K Mganga

Director of Human Capital

Management & Administration

Director of Operations

Ms. Assumpta Maina Mallya

Director of Operations

Director of Risk Management

Ms. Uphoo Swai

Director of Risk Management