Mafao ya Uzeeni

Sifa Zinazohitajika

  • Mwanachama awe ameondoka katika ajira amechangia katika Mfuko kwa kipindi kisichopungua mieazi 180,
  • Sababu ya kuondoka katika ajira inaweza ikawa ni kufikisha umri wa kustaafu (miaka 55-60), kupunguzwa kazini, kustaafishwa kwamanufaa ya umma au kuondolewa katika ajira na Mamlaka iliyokuweka katika ajira hiyo.

Taratibu za Utoaji wa Mafao ya Uzeeni kwa Mwanachama

  • Mafao ya mkupuo hutolewa kwa mwanachama mara anapoondoka katika ajira
  • Mafao ya uzeeni ya kila mwezi hutolewa kwa mwanachama mwenye sifa zote kama ilivyoainishwa hapo juu, Mafao ya uzeeni ya kila mwezi hutolewa kwa mwanachama hadi anapofariki.
  • Mafao ya uzeeni ya kila mwezi  yamehakikishwa kwa muda wa miezi 36. Endapo mwanachama atafariki ndani ya miezi 36 tangu aanze kupata mafao haya, PPf itaendelea kutoa mafao haya kwa wategemezi wa mwanachama aliye fariki kwa miezi iliyobakia ili kuwa na jumla ya miezi 36. Endapo mwanachama atafariki baada ya miezi 36 tangu aanze kupata mafao haya, PPF itaendelela kutoa mafao haya.

Nyaraka zinazohitajika/zinazotumika katika Mafao ya Uzeeni

  • Fomu ya madai ya mafao iliyojazwa na mwajiri
  • Maelezo kutoka kwa mwajiri kuonyesha maamuzi ya kumpunguza, kumstaafisha au kumwondoa kaika kazi ajira mwanachama
  • Picha mbili za mwanachama (pasipoti)
  • Maelezo ya Benki- Jina na akaunti, kwa ajili ya kuwekewa mfao ya uzeeni ya kila mwezi.

Kanuni za ukokotoaji wa Mafao ya Uzeeni

i) Malipo ya pensheni ya mkupuo= APE x PS x PF x CF x 0.25

ii) Malipo ya pensheni ya kila mwezi = APE x PS x PF x 0.75 x 1/12

 

Management of the fund comprises of the Director General who is the Chief Executive Officer and eight directors as follows:

 

Hosea Kashimba - Ag. Director General

 Director of Planning and Investments

Mr. Steven Alfred

Director of Planning and

Investments

Director of Information Systems 

Mr. Robert Mtendamema

Director of Information

Systems

Director of Finance 

Mr. Martin Mmari

Director of Finance

Director of Legal Services

 Ms. Vupe Ligate

Director of Legal Services

 Director of Internal Audit

Mr. Fredrick Kaleb Maro

Ag. Director of Internal

Audit

Director of Human Capital Management and Administration 

 Mr. Julius K Mganga

Director of Human Capital

Management & Administration

Director of Operations

Ms. Assumpta Maina Mallya

Director of Operations

Director of Risk Management

Ms. Uphoo Swai

Director of Risk Management