Kuhusu PPF

PPF – Kuanzishwa

PPF ni Mfuko wa Pensheni ulioanzishwa kwa Sheria ya Pensheni ya Mashirika ya Umma [Sura Na. 372 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2002], marekebisho yamekuwa yakifanyika mara kwa mara ili kupanua wigo wa kutoa pensheni na Mafao mengine kwa wanachama wote kutoka sekta iliyo rasmi na isiyo rasmi za kiuchumi.

Mfuko huu ulianzishwa July, 1978.

 

Mabadiliko ya Jina na Chapa

Sheria ya Mamlaka ya Mifuko ya Hifadhi ya Jamii (yaani The Social Security Regulatory Authority Act) ya Na. 8 ya 2008, ilipelekea kufanyika kwa mabadiliko kwenye jina letu la zamani lililokuwa likijulikana kama ‘’Mfuko wa Pensheni wa Mashirikia ya Umma’’ na kuwa ‘’Mfuko wa Pensheni wa PPF’’ ili kuweza kutanua wigo wa uandikishaji wanachama.

Aidha, chapa yetu mpya inaonyesha kiwango cha ushindani na mabadiliko yaliyopo sokoni na dhamira yetu ya kutimiza ahadi kwa kutoa mafao yanayozingatia ubunifu na utumiaji wa teknolojia sambamba na utoaji huduma kwa wateja zenye viwango vya kimataifa kutoka kwenye timu yenye uzoefu wa kutosha inayotumia teknolojia ya kisasa zaidi.

 

DIRA

Kuwa Mfuko wa kuigwa katika utoaji wa huduma za Hifadhi ya Jamii

 DHIMA

Kutoa mafao ya pensheni na mafao mengine ya hifadhi ya jamii kwa kutumia wafanyakazi wenye weledi wa kutosha na teknolojia ya kisasa kwa ufanisi na wakati

 

Maadili Yetu

Huruma: Kuwa na wafanyakazi ambao kuwatumikia wateja kwa maana ya mateso pamoja na pamoja na hamu ya kupunguza au kupunguza mateso ya mwingine na kuonyesha wema maalum kwa wale ambao wanakabiliwa;

Taaluma: Kuwa na nguvukazi ambayo ni yenye thamani katika maalumu maarifa, uwezo, uaminifu, heshima na uwajibikaji;

Uamuzi: Kwa kuweka hai PPF ndoto katika kufikia dira yake wafanyakazi wetu zinahitaji imani na imani ndani yao, kazi ngumu, na unbeatable kujitolea wakati au kutimiza wajibu wao;